Vinser

Hà Việt Bách

Hà Việt Bách

Cựu học sinh trường THPT Vinschool Times City - Vinsers nhận được học bổng 20% của đại học La Trobe, Úc
"Sau 3 năm học tập tại Vinschool, mình đã được trang bị rất nhiều kỹ năng hữu ích để áp dụng trong cuộc sống hiện tại."
Xem tiếp