fbpx

Vinser

Nguyễn Thị Mai Anh

Nguyễn Thị Mai Anh

Cựu học sinh trường THPT Vinschool Times City - Vinser đạt học bổng 100% của trường Đại học Waikato, New Zealand
"Trước kia, mình không hiểu bản thân muốn gì. Sau 3 năm học tập tại Vinschool, mình đã khám phá ra đam mê của bản thân."
Xem tiếp
Lê Cảnh Đức

Lê Cảnh Đức

Cựu học sinh trường THPT Vinschool Times City - Sinh viên ngành Kế toán Tiên tiến của trường Đại học Kinh tế Quốc dân
"Mình tự hào khi là một trong những học sinh thế hệ đầu tiên của trường Vinschool. Chính các giá trị cốt lõi của Vinsers đã giúp mình rất nhiều trong học tập khi học Đại học."
Xem tiếp
Đặng Hà Ninh

Đặng Hà Ninh

Cựu học sinh trường THPT Vinschool Times City - Sinh viên trường Đại học Michigan State University
“Từng chơi games đến 3 giờ sáng, nhưng mình đã kịp thời thay đổi để đạt được ước mơ giành học bổng du học.”
Xem tiếp
Đặng Anh Khoa

Đặng Anh Khoa

Cựu học sinh trường THPT Vinschool Times City - Sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Hà Nội
"Ở Vinschool mình rất thích học Tiếng Anh. Mình thích chương trình giảng dạy tại đây. Kết quả thi IELTS đã giúp mình có thể học luôn năm 2 Đại học."
Xem tiếp
Javier Nguyễn Thanh Uyên

Javier Nguyễn Thanh Uyên

Cựu học sinh trường THPT Vinschool Times City - Sinh viên khoa Quản trị Du lịch & Lữ hành của trường Đại học Hà Nội
“Ở Vinschool, mình học được cách tìm ra thế mạnh của bản thân để phát triển và tập trung chuyên sâu. Mình cũng học được kỹ năng làm việc teamwork và kỹ năng này sẽ giúp bạn thích nghi với môi trường đại học.”
Xem tiếp