fbpx

TRẠI HÈ VINSCHOOL

Trại hè Tiểu học

Dành cho học sinh từ 6 đến 10 tuổi

Khám phá ngay

Trại hè Trung học

Dành cho học sinh từ 11 đến 14 tuổi

Khám phá ngay

CÂU LẠC BỘ NGOẠI KHÓA

Nhóm CLB Ngoại khóa Mầm non (7 CLB)

Khám phá ngay

Nhóm CLB Ngoại khóa Tiểu học (49 CLB)

Khám phá ngay

Nhóm CLB Ngoại khóa Trung học (45 CLB)

Khám phá ngay