Chương trình ngoại khóa

Hệ thống CLB ngoại khóa

“Đối với trẻ em, điều quan trọng nhất không phải là tài năng thiên phú, mà là phương pháp giáo dục và môi trường mà chúng được sống”. Tại Vinschool, chúng tôi tin sẽ giúp các em tìm được niềm đam mê học tập, lĩnh vực sở trường và cơ hội phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.

Nhóm CLB Ngoại khóa Mầm non

Khám phá ngay

Nhóm CLB Ngoại khóa Tiểu học

Khám phá ngay

Nhóm CLB Ngoại khóa Trung học

Khám phá ngay