fbpx

thành viên của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS)

3 cụm trường lớn nhất Hệ thống đạt giám định CIS 

  • Vinschool The Harmony
  • Vinschool Times City
  • Vinschool Central Park

Khai mở và phát triển tài năng 

của học sinh

một cách toàn diện nhất

 

 

Hệ thống Giáo dục liên cấp

Mầm non – Tiểu học – Trung học

42,000
Học sinh
49
Cơ sở

02 lần

được Bộ GD & ĐT

cấp bằng khen về Đổi mới giáo dục

Lộ trình học tập cá nhân hoá

dành riêng cho mỗi học sinh

 

GẶP GỠ VINSERS

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Chương trình Giáo dục Mầm non

Vinschool triển khai độc quyền chương trình mầm non quốc tế IPC tại Việt Nam
TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình Giáo dục Mầm non

Vinschool triển khai độc quyền chương trình mầm non quốc tế IPC tại Việt Nam

TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Chương trình với bộ tiêu chuẩn đầu ra được tích hợp toàn diện trên 6 lĩnh vực học tập

Học sinh phát triển toàn diện, được nuôi dưỡng tính tự lập, chủ động

Kế hoạch học tập được cá nhân hóa trên cơ sở đánh giá thường xuyên

Đội ngũ giáo viên Mầm non tận tâm, có trình độ, được đào tạo theo chuẩn quốc tế

Chương trình giáo dục Phổ thông

Vinschool dẫn đầu về đổi mới giáo dục phổ thông tại Việt Nam
TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình giáo dục Phổ thông

Vinschool dẫn đầu về đổi mới giáo dục phổ thông tại Việt Nam

TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Chú trọng phát triển năng lực cá nhân, nhấn mạnh việc rèn luyện kĩ năng – bồi đắp phẩm chất

Cách tiếp cận học tập chủ động thông qua trải nghiệm, suy ngẫm

Tập trung phát triển tư duy bậc cao cho học sinh như phân tích, đánh giá, sáng tạo

Giúp học sinh vừa hội nhập toàn cầu, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc Việt Nam

Học sinh có thể học mọi lúc mọi nơi, kết hợp giữa việc tự học thông qua nền tảng công nghệ và học tập chuyên sâu tại lớp