fbpx
  • Viễn cảnh Toàn cầu Cambridge là một chương trình học sáng tạo và kích thích tư duy dựa trên kỹ năng, cho phép học sinh ứng dụng các nghiên cứu học thuật vào bối cảnh thực tế. Viễn cảnh Toàn cầu cho học sinh cơ hội phát triển những kỹ năng cần thiết để thành công ở trường, chinh phục bậc đại học và sự nghiệp trong tương lai. Chương trình học áp dụng những phương thức phổ biến như làm việc nhóm, tham gia vào các buổi hội thảo, các dự án, và hợp tác với bạn bè trên toàn thế giới. Đặc biệt, Viễn cảnh Toàn cầu chú trọng vào việc phát triển tư duy phê phán trước các vấn đề trong nước và quốc tế, chia sẻ quan điểm từ nhiều góc nhìn khác nhau. Học sinh được học về các chủ đề mà các em thực sự quan tâm, ví dụ như “bảo vệ trái đất” hay “quyền được học”.

  •  Viễn cảnh Toàn cầu Cambridge là một học phần quan trọng trong chương trình Cambridge Tiểu học, giúp củng cố các liên kết giữa các môn học. Trọng tâm của quá trình giảng dạy và đánh giá  là sự phát triển các kỹ năng của học sinh. Nói cách khác, mục tiêu học tập tập trung vào những kỹ năng mà người học cần, chứ không phải kiến thức và hiểu biết về các chủ đề cụ thể. Ví dụ, khi học sinh tiếp cận với các nguồn thông tin, trọng tâm của chương trình là phát triển kỹ năng phân tích thông tin thay vì đọc hiểu nội dung của thông tin đó.

  • Khung Chương trình Cambridge nêu rõ các mục tiêu học tập của bộ môn Viễn cảnh Toàn cầu, bao gồm cấu trúc các bài giảng và cách thức đánh giá mức độ thành thạo và sự tiến bộ của học sinh. Các mục tiêu học tập được chia thành 6 lĩnh vực kỹ năng chính, còn được gọi là 6 “mạch năng lực” trong mỗi Sage, bao gồm Nghiên cứu, Phân tích, Đánh giá, Suy ngẫm, Hợp tác và Giao tiếp. 
  • Đối với Stage 1 và 2, học sinh được kỳ vọng hoàn thành những mục tiêu học tập khác biệt, bởi nhận thức của các em đang thay đổi nhanh chóng trong giai đoạn này. Lên Stage 3 và 4, học sinh có cùng mục tiêu học tập, nhưng các tài liệu và bối cảnh học tập sẽ ngày càng phức tạp hơn. Điều tương tự cũng được áp dụng cho các Stage 5 và 6.