fbpx

1. MÔ TẢ:

Khoa học máy tính (Computer Science – CS) là một ngành khoa học nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin, tính toán và ứng dụng của chúng trong các hệ thống máy tính. Ngành khoa học này đang phát triển nhanh chóng và trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới chúng ta đang sống. Các kiến thức, kĩ năng CS giúp người học có thể giải quyết các vấn đề phức tạp, nhiều thử thách với sự hỗ trợ của máy tính.

Học CS nghĩa là người học được học cách giải quyết vấn đề – một kĩ năng thiết yếu cho cuộc sống. Người học sẽ nghiên cứu thiết kế, phát triển và phân tích các khía cạnh về phần cứng, phần mềm để giải quyết các vấn đề trong nhiều bối cảnh thực tế thuộc mọi lĩnh vực như khoa học, xã hội, nghệ thuật, … Tại Vinschool, chương trình CS là sự nối tiếp của chương trình IT (Information Technology) nhằm giúp học sinh phát triển năng lực một cách toàn diện.

Chương trình học được triển khai kết hợp giữa lí thuyết và thực hành với tỉ lệ đảm bảo thời gian thực hành của học sinh luôn cao hơn 60% thời lượng môn học. Ngoài ra, môn học cũng tích hợp các dự án học tập với đề tài do học sinh xây dựng nhằm tối ưu hóa việc tiếp thu kiến thức, nâng cao kĩ năng cũng như vận dụng kiến thức môn học trong thực tế đời sống.

2. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC:

  • Hình thành khả năng tư duy thuật toán, thiết kế và giải quyết vấn đề điện toán một cách có cấu trúc. Học sinh có được nhận thức về các nguồn tài nguyên cần thiết để thực hiện, kiểm thử, triển khai một giải pháp và cách đối phó với những khó khăn phát sinh trong quá trình giải quyết vấn đề.
  • Sử dụng quy trình phát triển các sản phẩm Công nghệ thông tin cơ bản để phát triển một sản phẩm cụ thể.
  • Thể hiện sự quan tâm, tôn trọng của bản thân tới các vấn đề mang tính nhân văn, toàn cầu thông qua quá trình phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin.
  • Phát triển hệ thống kiến thức, kĩ năng nền tảng của Công nghệ thông tin như lập trình, phân tích thiết kế hệ thống, … Từ đó, học sinh có thể xác định rõ ràng hơn lĩnh vực mà mình nên nghiên cứu và phát triển cho bản thân.
  • Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu thông qua quá trình học tập, thực hiện các dự án cá nhân, nhóm.