fbpx

Chính sách quyền riêng tư

Quý vị vui lòng đọc kỹ các điều khoản trong Chính sách về Quyền riêng tư TẠI ĐÂY để hiểu cách thức Nhà trường thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân nhằm vận hành, cải thiện dịch vụ và các mục đích khác.