fbpx

1. MÔ TẢ 

Academic Writing (Viết học thuật) là một khóa học kéo dài 2 học kỳ dành cho học sinh lớp 11 và 12 đã hoàn thành Stage 11 hoặc đã đạt điểm IELTS từ 7.0 trở lên.

Khóa học này giúp học sinh duy trì và phát triển kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho môi trường đại học, đồng thời trang bị cho các em hành trang cho cuộc sống.  

Mục tiêu tổng quát của khóa học là nâng cao kỹ năng viết và sự thành thạo trong việc sử dụng ngôn ngữ học thuật của học sinh. Academic Writing chú trọng vào việc phát triển các khái niệm như sự rõ ràng, mạch lạc, tư duy phản biện và giao tiếp hiệu quả. 

Học sinh sẽ được hướng dẫn cách soạn thảo nhiều loại tài liệu phù hợp với các yêu cầu và quy chuẩn học thuật như tiểu luận, nghiên cứu và báo cáo dựa trên những kiến thức thu được từ các bài giảng, bài thảo luận và các hoạt động thực tế. Ngoài ra, học sinh còn được thực hành nghe, nói và đọc thông qua các bài tập tư duy, hoạt động viết theo nhóm, các bài thuyết trình, v.v. nhằm nâng cao các kỹ năng này trong tiếng Anh.

Chương trình học bao gồm 6 tiết mỗi tuần, kéo dài trong 39 tuần, mỗi tiết 45 phút.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

 • ĐỌC
  • Thể hiện sự hiểu biết về nghĩa tường minh  
  • Thể hiện sự hiểu biết về ý nghĩa, thái độ hàm ẩn  
  • Phân tích, đánh giá các sự kiện, nêu ý tưởng, ý kiến dựa trên các bài đọc  
  • Lựa chọn và sử dụng thông tin đọc được cho các mục đích cụ thể.
 • VIẾT
  • Chia sẻ những trải nghiệm, thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận và tưởng tượng của bản thân  
  • Thể hiện các ý tưởng, quan điểm một cách có tổ chức và cấu trúc nhằm đạt được hiệu quả mong muốn 
  • Sử dụng đa dạng các từ vựng và cấu trúc câu phù hợp với ngữ cảnh.
  • Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với bối cảnh.
  • Viết đúng chính tả, dấu câu và ngữ pháp.
  • Thể hiện sự trung thực về mặt học thuật trong bài viết (trích dẫn ý tưởng và nghiên cứu của người khác bằng cách sử dụng các định dạng trích dẫn chính xác và tránh đạo văn).
 • NGHIÊN CỨU
 • Có hiểu biết và kỹ năng nghiên cứu ngày càng cải thiện 
 • Có khả năng thu thập nhiều nguồn thông tin và quan điểm khác biệt để minh họa cho chủ đề được nghiên cứu  
 • Kỹ năng nghiên cứu bao gồm việc: 
  • Viết một đoạn văn ngắn gọn, súc tích về mục đích của một bài nghiên cứu.
  • Đưa ra những câu hỏi hợp lý, logic và hữu ích
  • Mô tả rõ ràng và đầy đủ các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu; giải thích cơ sở lý luận cho các phương pháp đó.
  • Xác định, phân tích và đánh giá các nguồn tư liệu sử dụng trong nghiên cứu, bao gồm cả tài liệu in và tài liệu online.
  • Trình bày rõ ràng kết quả nghiên cứu bằng văn bản, bằng bảng hoặc hình ảnh nếu có thể.