fbpx

1. MÔ TẢ:

 • Môn Sinh học là môn học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (KHTN) giúp học sinh (HS) từ lớp 11 và lớp 12 nghiên cứu sâu về tất cả sự vật, hiện tượng, quá trình, quy luật Sinh học của thế giới tự nhiên. 
 • Nền tảng của môn Sinh học là cơ sở di truyền, hỗ trợ HS tìm hiểu sâu hơn về cơ chế tiến hóa. Từ đó, HS giải thích được các vấn đề của Sinh thái học, hiểu rõ hơn về cơ sở của các giải pháp công nghệ gene, sinh thái nhân văn, kiểm soát sinh học. HS sẽ trình bày được thành tựu công nghệ sinh học trong chăn nuôi, trồng trọt, xử lí ô nhiễm môi trường, nông nghiệp và thực phẩm sạch, trong y học – y dược. Vì vậy, chương trình Sinh học đáp ứng được nhu cầu định hướng nghề nghiệp trong tương lai cho HS. 
 • Môn Sinh học lớp 11, 12 sẽ tiếp nối và kế thừa được các kiến thức, kĩ năng cơ bản về cấu phần Sinh học trong chương trình Khoa học tự nhiên giai đoạn nền tảng từ lớp 1 đến lớp 10. Bên cạnh đó, nó mang tính học thuật cao hơn, chú trọng vào bản chất cơ chế di truyền từ đó giải thích quá trình tiến hóa và hướng tới tính ứng dụng cao, khơi gợi sự ham thích ở HS, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn. 
 • Các chủ đề trong chương trình được thiết kế, sắp xếp từ cấp độ tổ chức sống, bao gồm: phân tử, tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã – hệ sinh thái, sinh quyển. Kiến thức về mỗi cấp độ tổ chức sống bao gồm: cấu trúc, chức năng, mối quan hệ giữa cấu trúc, chức năng và môi trường sống. Tuy nhiên, trong giai đoạn hướng nghiệp sẽ đi sâu hơn về bản chất, về cơ chế của di truyền và tiến hóa. 
 • Môn Sinh học lớp 11, 12 tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh rèn luyện phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp truy vấn và sử dụng các câu hỏi để truy vấn, thông qua các thí nghiệm khám phá để hình thành kiến thức mới theo chuẩn đầu ra của môn học. 
 • Qua việc học môn Sinh học, HS đã được bổ sung một phần kiến thức, kĩ năng của bộ môn nói riêng và của chương trình học Vinschool nói chung đó chính là những kiến thức, kĩ năng để sống, để sinh tồn và bảo vệ thiên nhiên, trở thành công dân toàn cầu và hòa nhập với thế giới. 
 • Môn Sinh học tạo điều kiện cho học sinh hình thành và phát triển thế giới quan khoa học; rèn luyện được các đức tính của một nhà nghiên cứu khoa học: tự tin, trung thực, khách quan; hiểu và tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững với một công dân toàn cầu; đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

2. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC:

 • HS có năng lực môn Sinh học đạt được những hiểu biết chuyên sâu về Sinh học
  • Áp dụng và cải tiến chất lượng cuộc sống hàng ngày
  • Trở thành công dân tự tin đón nhận mọi thay đổi nhanh như vũ bão của thế giới khoa học công nghệ và am hiểu những vấn đề Sinh học phổ biến trong cuộc sống
 • HS phát triển được thái độ cần thiết trong nghiên cứu khoa học
  • Lưu ý tới sự an toàn trong thực nghiệm
  • Lưu ý tới độ chính xác và sai số, luôn cố gắng giảm thiểu sai số
  • Biết lưu tâm tính khách quan, công bằng trong mọi phép đo
  • Tôn trọng các kết quả thực nghiệm
  • Biết lưu tâm và kiểm soát tính nhất quán khi giải quyết các vấn đề Vật lý
  • Biết truy vấn lại các kết quả thu được
  • Biết phân định đâu là sáng kiến và đâu không phải là những phát hiện mới. 
 • HS áp dụng dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học để khám phá ra các quy luật mới, cải tiến những hạn chế của các thuyết và mô hình Sinh học 
 • HS phát triển được các kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu và rút ra kết luận 
 • HS phát triển được các kỹ năng giao tiếp khoa học hiệu quả, sử dụng những thuật ngữ và quy ước Sinh học chính xác 
 • HS hiểu được trách nhiệm của bản thân với xã hội và quan tâm tới môi trường sống 
 • HS được trang bị đầy đủ những kiến thức Sinh học nền tảng và chuyên sâu để có thể tiếp tục việc học lên cao, nghiên cứu Sinh học sau này.