fbpx

Chương trình tổng thể

NĂNG LỰC TOÀN CẦU – VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG

Chương trình giáo dục Phổ thông của Vinschool kế thừa những điểm tiên tiến nhất của các chương trình trên thế giới, cung cấp cho học sinh những năng lực cần thiết để trở thành công dân toàn cầu của thế kỉ 21 – có tư duy và bản lĩnh, sẵn sàng thích ứng để sống hạnh phúc và thành công, cống hiến trí tuệ và đóng góp tài năng cho cộng đồng trong một thế giới nhiều biến động.

Chương trình các môn học của Vinschool được thiết kế dựa trên các nghiên cứu bài bản, khoa học, đảm bảo tính thống nhất từ chuẩn đầu ra đến phương pháp giảng dạy và đánh giá.

MÔ HÌNH CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chi tiết chương trình học

Các môn học tại Vinschool được tổ chức theo mô hình 5 lĩnh vực, gồm Ngôn ngữ, Xã hội và nhân văn, Toán và Công nghệ thông tin, Khoa học tự nhiên, và Phát triển cá nhân. Mỗi môn học đều đáp ứng các yêu cầu cần đạt trong chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chuẩn đầu ra của các chương trình quốc tế uy tín.

Học sinh của Vinschool vì vậy vừa được phát triển các năng lực chuyên môn đặc thù, vừa được trang bị các năng lực liên môn như kĩ năng thế kỉ 21, tư duy công dân toàn cầu, kĩ năng số, tư duy phản biện.

Các môn học được giảng dạy theo cách tiếp cận lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phân hóa việc dạy và cá nhân hóa việc học, nâng cao khả năng tự học và tự nghiên cứu, sáng tạo của học sinh.

KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 CÔNG DÂN TOÀN CẦU KĨ NĂNG SỐ
TƯ DUY PHẢN BIỆN
KHOA HỌC
TỰ NHIÊN
TOÁN & KHOA HỌC
MÁY TÍNH
PHÁT TRIỂN
CÁ NHÂN
NGÔN NGỮ
XÃ HỘI
VÀ NHÂN VĂN

Lĩnh vực Khoa học tự nhiên

Lĩnh vực khoa học tự nhiên bao gồm các môn:

 • Khoa học tích hợp
 • Công nghệ
 • Vật lý cơ bản
 • Vật lí nâng cao
 • Hóa học cơ bản
 • Hóa học nâng cao
 • Sinh học cơ bản
 • Sinh học nâng cao

Lĩnh vực Toán và Công nghệ thông tin

Lĩnh vực Toán và Công nghệ thông tin bao gồm các môn:

 • Toán cơ bản
 • Toán nâng cao
 • Toán (A-Level)
 • Thống kê ứng dụng
 • SAT
 • Khoa học Máy tính
 • Công nghệ thông tin

Lĩnh vực Ngôn Ngữ

Lĩnh vực Ngôn ngữ bao gồm các môn:

 • Tiếng Việt
 • Ngữ Văn cơ bản
 • Ngữ Văn nâng cao
 • Tiếng Anh
 • Văn học Anh (A-Level)
 • Ngôn ngữ & Văn học Anh (AP)
 • SAT
 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Trung
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Hàn
 • Academic Writing

Lĩnh vực Xã hội và Nhân văn

Lĩnh vực KHXH&NV bao gồm các môn:

 • Công dân toàn cầu
 • Lịch sử & Địa lí
 • Lịch sử cơ bản
 • Lịch sử nâng cao
 • Địa lí cơ bản
 • Địa lí nâng cao
 • Việt Nam học
 • Viễn cảnh toàn cầu
 • Lịch sử thế giới
 • Địa lí nhân văn
 • Kinh tế/ Kinh doanh
 • Kinh tế Vi mô (AP)
 • Kinh tế Vĩ mô (AP)
 • Kinh doanh (A-Level)
 • Tâm lí học (AP)
 • Tâm lí học (A-Level)
 • Truyền thông (A-Level)
 • Xã hội học (A-Level)
 • Triết học

Lĩnh vực Phát triển cá nhân

Lĩnh vực Phát triển cá nhân bao gồm các môn:

 • Giáo dục Kĩ năng – Phẩm chất
 • Công nghệ thông tin
 • Giáo dục Thể chất và sức khoẻ
 • Mĩ thuật
 • Mĩ thuật và Thiết kế
 • Âm nhạc
 • Giáo dục Quốc phòng & An ninh
 • Tư duy phản biện