fbpx

I. MÔ TẢ

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học của Vinschool được xây dựng dựa trên Khung chương trình Tiếng Anh Tiểu học Cambridge, hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Anh một cách hiệu quả xuyên suốt tất cả các stage.

1. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học giúp học sinh giao tiếp một cách tự tin và hiệu quả, đồng thời phát triển các kỹ năng then chốt để học sinh tiếp nhận thông tin dưới nhiều hình thức. Chương trình còn thúc đẩy việc học tập chủ động, phát triển kỹ năng tư duy cũng như khuyến khích sự đóng góp trí tuệ của học sinh.

Thông qua phương pháp tiếp cận tích hợp trong việc soạn giáo án và giảng dạy, chương trình giúp phát triển các kỹ năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Ngoài ra, trình độ tiếng Anh của học sinh cũng được cải thiện thông qua loạt chủ đề giúp nâng cao nhận thức liên văn hóa, khuyến khích sự tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu, đồng thời tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương.   

Mục tiêu của chương trình tiếng Anh Tiểu học Vinschool được xây dựng dựa trên Khung Tham Chiếu Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR), được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia cả trong và ngoài châu Âu (bao gồm cả Việt Nam) nhằm đánh giá sự trình độ tiếng Anh của người học. Theo khung CEFR, chuẩn đầu ra của từng mạch năng lực và từng stage được xác định bằng những gì người học có thể làm bằng tiếng Anh. Việc chú trọng phát triển các kỹ năng cũng hỗ trợ phát triển loạt năng lực xã hội và cảm xúc để học sinh giao tiếp tự tin và hiệu quả bằng tiếng Anh.  

Chương trình tiếng Anh Tiểu học trang bị cho học sinh Vinschool nền tảng tiếng Anh vững chắc, các kỹ năng và chiến lược học tập chủ động để thành công, giúp học sinh dễ dàng chuyển tiếp sang chương trình tiếng Anh Trung học. 

2. MÔ HÌNH GIẢNG DẠY

Giảng dạy và Học tập 

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học được phân chia thành các Chương (Unit), mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể và bao gồm 5 mạch năng lực (strand), bao gồm Nghe, Nói, Đọc, Viết và Sử dụng tiếng Anh. Mỗi giai đoạn bao gồm 3-4 Chương. 

 • Mỗi Chương lớn (ngoại trừ Chương Mở đầu nhằm giới thiệu định hướng và mục tiêu khóa học) bao gồm 30 tiết học. 
 • Ngoài các Chương trong giáo trình Cambridge, Vinschool còn bổ sung thêm 4 modules để học sinh khám phá các sự kiện quốc tế và các sự kiện trong hệ thống Vinschool. Các module này được thiết kế dưới dạng các dự án nhỏ (mini-project) cho phép học sinh tiếp cận và khám phá nguồn tài liệu đáng tin cậy và vận dụng ngôn ngữ đã học vào các sản phẩm viết hoặc nói.

Trong quá trình này, giáo viên sẽ thực hiện việc đánh giá quá trình dưới nhiều hình thức khác nhau (ví dụ như các bài tập tổng hợp nội dung Chương, bài đánh giá cuối Chương, bài tập tự học, quan sát của giáo viên) để hỗ trợ việc đánh giá tiến trình học tập của học sinh và lập kế hoạch cho việc giảng dạy phân hóa. 

Đánh giá tổng kết 

Có tổng cộng 4 bài đánh giá tổng kết chính thức (02 bài đánh giá sự tiến bộ + 02 bài đánh giá cuối kỳ)

 • 02 bài đánh giá tiến độ trên lớp tập trung vào các kỹ năng Đọc, Nghe, Viết và Sử dụng tiếng Anh
 • Bài đánh giá cuối kỳ: thực hiện mỗi năm 02 lần vào cuối mỗi học kỳ nhằm đánh giá trình độ Nghe, Đọc, Viết, Nói và Sử dụng tiếng Anh của học sinh. Kết quả các bài đánh giá cuối kỳ được sử dụng làm tài liệu tham khảo để đánh giá mức độ tiến bộ của học sinh và xác định liệu học sinh có cần hỗ trợ trong kỳ 2 và trong năm học tiếp theo hay không. 

Hình thức và nội dung bài đánh giá được thiết kế nhằm đo lường mức độ đạt chuẩn của học sinh trong từng giai đoạn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

Kiến thức và hiểu biết

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học giúp học sinh phát triển:

 • Những kiến thức tiếng Anh có thể áp dụng cho các môn học.
 • Hiểu biết về văn hóa, lịch sử địa phương cũng như các nền văn hóa khác và các vấn đề toàn cầu.  

Kỹ năng

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học giúp phát triển 6 kỹ năng then chốt để học sinh có thể học tập suốt đời và trở thành những công dân toàn cầu gồm:  

 • Sáng tạo
 • Cộng tác
 • Giao tiếp
 • Tư duy phản biện
 • Học cách học
 • Trách nhiệm xã hội

Phẩm chất

 • Có trách nhiệm: Tự chịu trách nhiệm cho việc học của mình, đặt câu hỏi và tìm kiếm cơ hội để sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ nhằm thể hiện bản thân.
 • Sáng tạo: Chủ động khám phá và thử nghiệm ngôn ngữ mới, tạo ra những liên kết (với tiếng mẹ đẻ) để phát triển dựa trên những kiến thức, kỹ năng của mình 
 • Tự tin: Liên tục trau dồi các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe để giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin. Các em có thể mạo hiểm, thử học ngôn ngữ mới, suy ngẫm và học hỏi từ những sai lầm của mình.
 • Tích cực tham gia: Học sinh tò mò về ngôn ngữ, văn hóa và quan điểm khác, đồng thời tận dụng cơ hội để khám phá những lĩnh vực mới mẻ thông qua tiếng Anh.
 • Biết suy nghĩ: Học sinh phát triển các kỹ năng lên kế hoạch, theo dõi và đánh giá quá trình học tập của mình. Các em suy ngẫm về các chiến lược học ngôn ngữ đã từng sử dụng để xem xét cách tiếp cận một nhiệm vụ mới.