fbpx

Trong một thế giới ngày càng được số hoá, tự động hoá, việc khai thác hợp lý lợi ích của các hệ thống thông tin càng trở nên quan trọng, nhất là đối với việc đảm bảo an sinh và phát triển bền vững của nền kinh tế, môi trường và xã hội. Điều này đòi hỏi những hiểu biết sâu sắc về công nghệ thông tin (CNTT) và cách quản lý các rủi ro. CNTT hỗ trợ những cách thức hợp tác và giao tiếp mới, đồng thời yêu cầu tư duy hệ thống và tư duy tính toán, nhằm giải quyết các vấn đề thiết yếu của xã hội, dựa trên tri thức của loài người.

Information Technology (IT – Công nghệ thông tin) là môn học trao quyền cho học sinh cơ hội định hình sự thay đổi bằng cách tác động đến việc áp dụng các hệ thống thông tin thực tại, mới nổi để đáp ứng nhu cầu trong hiện tại và tương lai. Những kiến thức và hiểu biết sâu rộng này cho phép học sinh trở thành những người ra quyết định sáng tạo và sáng suốt khi cần lựa chọn, sử dụng, quản lý dữ liệu, thông tin, quy trình và hệ thống CNTT để đáp ứng nhu cầu và định hình tương lai.

Môn IT cung cấp cho học sinh cơ hội thực tế để sử dụng tư duy thiết kế, trở thành nhà phát triển sáng tạo của các giải pháp và tri ​​thức số, sử dụng hiệu quả các hệ thống CNTT. 

IT cung cấp cho học sinh những thử thách học tập đích thực giúp thúc đẩy sự tò mò, tự tin, bền bỉ, đổi mới, sáng tạo, tôn trọng và hợp tác – những kĩ năng cực kì cần thiết khi sử dụng và phát triển các hệ thống thông tin. IT cũng giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu và khu vực với khả năng giao tiếp và cộng tác tích cực và có đạo đức.