fbpx

1. MÔ TẢ:

Toán học là môn học nền tảng và cơ bản giúp học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 được làm quen với các con số, các phép tính, hình thành và phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ, giao tiếp và làm việc với Toán học thông qua việc áp dụng kiến thức môn Toán vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. 

Bên cạnh việc phát triển kiến ​​thức và hiểu biết của học sinh về môn học, chương trình Toán học của Vinschool còn khuyến khích phát triển các thuộc tính làm nền tảng cho phương pháp dạy và học, áp dụng kiến thức cho cả học sinh và giáo viên. Đó là:

 • Phát triển khả năng học hỏi và tìm kiếm tri thức giúp người học có thể tự đánh giá và xác định được sự thiếu hụt về mặt kiến thức hoặc đánh giá được mức độ tiến bộ của bản thân.
 • Được trang bị những kiến thức mới một cách sáng tạo bằng việc xem xét một số nội dung là thách thức chứ không là rào cản; đồng thời hỗ trợ để tìm ra giải pháp cho những vấn đề mà họ gặp phải;
 • Tự tin làm việc với thông tin và ý tưởng – của riêng họ và của người khác, vì làm việc nhóm là một trong những Kỹ năng quan trọng của thế kỉ 21 góp phần giúp học sinh phát triển cảm xúc xã hội cũng như nhận ra những giá trị trong những đóng góp của học sinh khác;
 • Tham gia về trí tuệ và xã hội, sẵn sàng tạo ra sự khác biệt, mong muốn đóng góp;
 • Có trách nhiệm với bản thân, đáp ứng và tôn trọng người khác.

Chương trình Toán học Vinschool được thiết kế theo nguyên tắc Tư duy và Làm việc theo Toán học, với các nội dung ý nghĩa giúp học sinh phát triển sự hiểu biết phong phú về môn học.

Tư duy và Làm việc theo Toán học hỗ trợ các khái niệm và kỹ năng toán học trong tất cả các phần của chương trình Toán học Vinschool. Khi học sinh suy nghĩ và làm việc theo tư duy Toán học, các em sẽ tích cực tham gia vào việc học của mình và cố gắng hiểu rõ ý tưởng; xây dựng kết nối giữa các sự kiện và khái niệm khác nhau. Những học sinh không suy nghĩ và làm việc theo phương pháp toán học có thể thực hiện các quy trình mà giáo viên đã chỉ cho các em. Tuy nhiên, các em có thể không hiểu được tại sao các quy trình hoạt động như vậy hoặc kết quả đó có ý nghĩa gì. Từ sự không nhất quán trong tư duy của học sinh, việc xây dựng các ví dụ mẫu và cách diễn đạt cụ thể sẽ khuyến khích học sinh suy nghĩ và làm việc với tư duy Toán học. Hơn nữa, việc thực hành, phản biện và đặt câu hỏi này sẽ giúp các em tiến bộ và phát triển tư duy tốt hơn.

Tư duy và Làm việc theo phương pháp Toán học bao gồm 8 đặc điểm năng lực đặc thù được trình bày thành bốn cặp, gồm: 

 • Cụ thể hóa và Khái quát hóa
 • Phỏng đoán và Thuyết phục
 • Đặc điểm hóa và Phân loại
 • Phản biện và Cải tiến.

Tư duy và Làm việc theo Toán học

 • Cụ thể hóa: Chọn một ví dụ và kiểm tra xem nó có thỏa mãn hay không thỏa mãn các tiêu chí toán học cụ thể
 • Khái quát hóa: Nhận biết một mẫu cơ bản bằng cách xác định nhiều ví dụ thỏa mãn cùng một tiêu chí toán học
 • Phỏng đoán: Hình thành các câu hỏi hoặc ý tưởng toán học
 • Thuyết phục: Trình bày bằng chứng để biện minh hoặc thách thức một ý tưởng hoặc giải pháp toán học
 • Đặc điểm hóa: Xác định và mô tả các thuộc tính toán học của một đối tượng
 • Phân loại: Tổ chức các đối tượng thành các nhóm theo các tính chất toán học của chúng
 • Phản biện: So sánh và đánh giá các ý tưởng, biểu diễn hoặc đưa ra các giải pháp Toán học để xác định ưu điểm và nhược điểm
 • Cải tiến: Tinh chỉnh các ý tưởng hoặc biểu diễn toán học để phát triển một cách tiếp cận hoặc giải pháp hiệu quả hơn

Chương trình Toán học Vinschool khuyến khích học sinh học tập suốt đời, đồng thời phát triển tư duy phân tích và sự hiểu biết toàn diện về mọi lĩnh vực. Học sinh trở nên tự tin khi sử dụng Toán học và phát triển các kỹ năng có thể áp dụng vào các tình huống hàng ngày.

Học tập theo chương trình Toán học Vinschool giúp học sinh đặt nền tảng cho việc học tập suốt đời, bao gồm:

 • Sự tò mò về thế giới xung quanh và nhiệt tình học hỏi;
 • Kiến ​​thức, hiểu biết và kỹ năng có thể được áp dụng trong môn Toán và liên môn giữa các môn học; 
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả và tự tin, kể cả bằng tiếng Anh;
 • Sự hiểu biết về bối cảnh cá nhân và địa phương đang sinh sống, cũng như có nhận thức toàn cầu.

Cụ thể, trong Chương trình Toán học Vinschool, học sinh sẽ được:

 • Tham gia vào quá trình tư duy Toán học sáng tạo để tạo ra các giải pháp tốt;
 • Cải thiện sự diễn đạt kiến ​​thức về các khái niệm Toán học quan trọng để hiểu các số, mẫu, hình dạng, phép đo và dữ liệu một cách trôi chảy;
 • Phát triển nhiều kỹ năng toán học, chiến lược và cách suy nghĩ sẽ cho phép học sinh mô tả thế giới xung quanh và đóng một vai trò tích cực trong xã hội hiện đại;
 • Truyền đạt các giải pháp và ý tưởng một cách hợp lý bằng ngôn ngữ nói và viết, sử dụng các ký hiệu, sơ đồ và biểu diễn toán học thích hợp;
 • Hiểu rằng công nghệ cung cấp một cách truyền đạt toán học mạnh mẽ, một phương pháp đặc biệt quan trọng trong thế giới mà công nghệ và kỹ thuật số ngày càng phát triển.

2. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC:

 • Vinser có trách nhiệm: học sinh hiểu các nguyên tắc toán học có thể được áp dụng vào các vấn đề thực tế của cuộc sống một cách có trách nhiệm.
 • Vinser sáng tạo: học sinh giải quyết các vấn đề mới và không quen thuộc bằng cách sử dụng tư duy toán học sáng tạo. Học sinh có thể chọn các chiến lược toán học ưa thích của riêng mình và có thể đề xuất các lộ trình thay thế để phát triển các giải pháp hiệu quả.
 • Vinser tự tin: học sinh là những nhà toán học tự tin và nhiệt tình, có thể sử dụng các kỹ thuật thích hợp mà không do dự, không chắc chắn hay sợ hãi. Học sinh quan tâm đến việc đặt các câu hỏi toán học một cách có cấu trúc, hệ thống, phản biện và phân tích. Học sinh có thể trình bày những phát hiện của mình và bảo vệ các chiến lược và giải pháp của mình cũng như phê bình và cải thiện các giải pháp của những người khác.
 • Vinser tham gia: học sinh tò mò và tham gia trí tuệ để hiểu sâu hơn về toán học. Học sinh có thể sử dụng toán học để tham gia một cách xây dựng vào xã hội và nền kinh tế bằng cách đưa ra các lựa chọn toán học sáng suốt.
 • Vinser suy ngẫm: học sinh biết cách suy ngẫm về quá trình tư duy và làm việc theo logic toán học cũng như quá trình nắm vững các khái niệm toán học. Học sinh thường đặt những câu hỏi phức tạp để đưa ra phỏng đoán và tích cực phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao.