fbpx

Giải đáp về Chương trình Giáo dục Vinschool

29/06/2023
Câu 1: Học sinh học theo chương trình giáo dục ở Vinschool có vào được Đại học Việt Nam? Chương trình giáo dục của Vinschool được thiết kế một cách toàn diện và cá nhân hoá nhằm chuẩn bị cho học sinh kiến thức cũng như kỹ năng...
Xem tiếp