fbpx

Chân dung Vinsers

Vinsers là những người có tư duy và phẩm chất của công dân toàn cầu với bản sắc văn hóa Việt, có năng lực học tập suốt đời, là thế hệ tiên phong mở lối, và là những cá nhân có khát vọng trở thành người kiến tạo tương lai.

">
icon

LÀ NHỮNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Sử dụng Tiếng Anh lưu loát, thành thạo về công nghệ thông tin, hiểu biết về các nền văn hóa và vấn đề chung của thế giới, tôn trọng các giá trị toàn cầu; từ đó có thể thích nghi, hòa nhập với nhiều môi trường sống khác nhau, vượt qua những thử thách của thời đại mới và tạo ảnh hưởng tích cực.

icon

THẤM NHUẦN
BẢN SẮC DÂN TỘC

Thấu hiểu sâu sắc, toàn diện về Việt Nam từ nhiều lăng kính như đất nước, con người, văn hóa, khoa học – giáo dục, chính trị – kinh tế – xã hội; từ đó ý thức sâu sắc giá trị của văn hóa dân tộc, lan tỏa và giúp cho bạn bè thế giới hiểu hơn về giá trị của Việt Nam trong tổng hòa các nền văn hóa, lịch sử và kinh tế thế giới.

icon

LÀM CHỦ KIẾN THỨC PHỔ THÔNG

Có nền tảng kiến thức vững chắc về ngôn ngữ, toán học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, thể chất, nghệ thuật, kỹ năng sống; biết vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và biến kiến thức thành công cụ để tạo ra các giá trị tốt đẹp cho bản thân và xã hội.

icon

CÓ NHỮNG PHẨM CHẤT TỐT ĐẸP VÀ THÁI ĐỘ TÍCH CỰC

Có nhân cách tốt; sống có lý tưởng, có trách nhiệm; có tư duy phát triển, sẵn sàng đối mặt và vượt qua những thách thức của cuộc sống; có năng lực xử lý các vấn đề liên quan đến tương tác xã hội dựa trên các chuẩn mực đạo đức, quy tắc xã hội và quy định pháp luật; từ đó trở thành công dân có ích, đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội.

icon

CÓ KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

Làm việc hiệu quả với người khác; có năng lực quản lý và vận hành công việc chung; có trí tuệ cảm xúc cao và kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ; có tinh thần khởi nghiệp và khả năng hoạch định chiến lược; từ đó góp phần dẫn dắt sự phát triển của xã hội bằng tư duy và hành động đột phá.

icon

CÓ NĂNG LỰC
TƯ DUY

Có kỹ năng phân tích, đánh giá dựa trên các lập luận logic; có khả năng tổ chức, kết nối thông tin cũ để hình thành kiến thức mới; có khả năng tiếp cận vấn đề đa chiều, thấu đáo để đưa ra các giải pháp hoặc kết luận thuyết phục.