Thông báo v/v sử dụng eNetViet dành cho Phụ huynh

06/09/2018
Kính gửi Quý Phụ huynh,Nhằm cung cấp thông tin về kết quả học tập, kết quả rèn luyện của học sinh trong suốt quá trình học tập tại Trường cũng như tạo kênh trao đổi thông tin giữa Giáo viên và Phụ huynh, Nhà trường xin thông báo...
Xem tiếp