Thông báo Trại hè Vincamp 2018

10/01/2018
Năm 2018, Hệ thống Giáo dục Vinschool tổ chức chương trình Trại hè Vincamp nhằm tạo điều kiện cho các Vinsers thể hiện vai trò của bản thân trong việc dẫn dắt mang lại sự thay đổi.
Xem tiếp