fbpx

CLB SPEAK UP

CLB Speak Up là CLB tập trung vào việc phát triển toàn diện bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dựa trên nền tảng Ngữ pháp chính xác. Đến với CLB Speak Up, học sinh không chỉ được nâng cao các kỹ năng thực hành ngôn ngữ mà còn có cơ hội tiếp cận và sử dụng ngôn ngữ để thảo luận, thuyết trình, tranh biện về vấn đề quốc tế, văn hóa, xã hội, nâng cao tư duy phản biện, hướng tới giá trị của một công dân toàn cầu.

Use of English

 1. Xác định cấu trúc và cách sử dụng đúng của các cấu trúc ngữ pháp bao gồm câu hỏi, câu hỏi đuôi, tính từ, danh động từ, động từ nguyên mẫu, liên từ, các thì hiện tại, quá khứ, tương lai, các cấu trúc đưa ra lời khuyên, gợi ý và sử dụng chính xác trong nhiều bối cảnh giao tiếp bao gồm hoạt động lớp học, nghe, đọc, nói & viết.

Speaking:

 1. Xác định đặc điểm của các hình thức giao tiếp khác nhau: đơn thoại, hội thoại, thuyết trình, tranh biện;
 2. Thuyết trình và nhận phản hồi về bài thuyết trình của mình;
 3. Tham gia vào các cuộc hội thoại liên quan đến nhiều chủ đề quen thuộc với học sinh, ví dụ: Thế giới xung quanh Học Sinh & những trải nghiệm trong quá khứ;
 4. Trao đổi những thông tin dữ kiện, quan điểm sử dụng những kỹ thuật phát triển ý đã học;
 5. Thể hiện tư duy phản biện thông qua những câu trả lời của học sinh.

Writing:

 1. Xác định được đặc điểm và những kỹ thuật viết một đoạn văn, email, mục báo và bài review;
 2. Lựa chọn và sắp xếp những ý, thông tin liên quan để tạo lập đoạn văn sử dụng các cách thức liên kết ý phù hợp;
 3. Viết bài & thể hiện một sự hiểu biết về văn phong, hình thức phù hợp với mục đích và đối tượng người đọc: Email, tin nhắn nhanh, mục báo & review.

Listening:

 1. Xác định được những thông tin liên quan đến bài nghe ở nhiều dạng khác nhau;
 2. Xác định được ý kiến, quan điểm, thái độ của người nói và mối liên hệ giữa chúng.

 

Thông tin khóa học:

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút) Giáo viên Học phí HK 1 (VNĐ) Học phí HK 2 (VNĐ) Học phí cả năm (VNĐ)
(ưu đãi giảm 5%)
3 buổi/ tuần
(1 buổi học với GV Việt Nam và 2 buổi học với GV nước ngoài)(Thứ 3,5,6)
60 phút Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam 5.610.000 7.650.000 12.600.000