fbpx

CLB CẦU LÔNG

Cầu lông là một môn thể thao sử dụng kỹ thuật phối hợp nhịp nhàng đồng bộ của tứ chi và cơ thể. Tham gia câu lạc bộ Cầu lông giúp học sinh rèn luyện cho bản thân sự khéo léo, tăng cường sức bền và tư duy nhạy bén… Tập luyện cầu lông còn giúp cho học sinh đạt được sự bình tĩnh, phán đoán vấn đề trong thời gian ngắn nhất có thể tính bằng giây.

Tham gia khóa học, học sinh được tìm hiểu được cách chơi và một số điều luật cơ bản của Cầu lông; kĩ thuật di chuyển, phát cầu, đỡ phát cầu, phông cầu, kĩ thuật đập cầu, bỏ nhỏ, ve cầu, đẩy cầu, thực hiện được các chiến thuật tấn công, phòng thủ và vận dụng được vào thi đấu.

Thông tin khóa học:

Số buổi/ tuần Đối tượng Thời lượng (phút)/ buổi Giáo viên Học phí khóa học (VNĐ)
2 buổi/ tuần Lớp 6,7,8,9 90 phút Giáo viên Vinschool 3.360.000