fbpx

CLB SPARK

Câu lạc bộ SPARK (Students Promoting Attitudes of Respect and Kindness) là nơi để các Vinser Tiểu học cùng nhau sáng tạo một thế giới khác biệt. Học sinh được trao cơ hội tham gia và trải nghiệm các dự án ý nghĩa, thú vị bằng tiếng Anh thông qua các hoạt động như: thiết kế thiệp và poster, sáng tác truyện/thơ, thực hiện bản tin radio, làm phóng viên hay chung tay trong các hoạt động cộng đồng.

  • Học sinh được mở rộng kiến thức văn hóa và xã hội thông qua trải nghiệm các sự kiện văn hóa ở các quốc gia khác nhau. Nhờ đó, học sinh dần phát triển tư duy công dân toàn cầu. Học sinh có thể tăng cường khả năng ngôn ngữ, kỹ năng thực hành tiếng với 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trong các hoạt động của buổi học.
  • Thông qua các hoạt động tương tác giữa học sinh và giáo viên, học sinh và học sinh, các em sẽ được phát triển các kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.

 

Thông tin khóa học:

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút) Giáo viên Học phí HK 1 (VNĐ) Học phí HK 2 (VNĐ) Học phí cả năm (VNĐ)
(ưu đãi giảm 5%)
2 buổi/ tuần 60 phút Giáo viên nước ngoài của Vinschool 3.500.000 4.800.000 7.900.000