fbpx

CLB LẬP TRÌNH MOBILE – GAME

Câu lạc bộ giúp học sinh tìm hiểu lập trình game 2D & 3D chạy trên tất cả các dòng máy iOS, Android, Windows Phone & Trình duyệt web và tự xây dựng hệ thống game 2D để quảng cáo AdMob. Ngoài ra, học sinh có thể luyện tập, lập nhóm & Studio làm Game. Đặc biệt, học sinh sẽ nắm được kĩ thuật tự xây dựng các nhân vật, kĩ thuật tạo chuyển động 3D theo như ý của mình mà không cần bất kì một thư viện hỗ trợ nào.

Thông tin khóa học:

Số buổi/ tuần Đối tượng Thời lượng (phút)/ buổi Giáo viên Học phí khóa học (VNĐ)
2 buổi/ tuần Lớp 10,11,12 90 phút Giáo viên Vinschool 3.360.000