fbpx

CLB INTERNET OF THINGS (IoT) – KẾT NỐI VẠN VẬT

CLB Internet of things là nơi học sinh được tìm hiểu về các kiến thức khoa học đồng thời phát triển các năng lực sáng tạo, giao tiếp, phản biện và hoạt động nhóm; nghiên cứu khoa học,… thông qua các hoạt động:

  • Trải nghiệm làm các sản phẩm công nghệ
  • Tìm hiểu nguyên lí hoạt động của các thiết bị, linh kiện và sản phẩm
  • Vận dụng mô hình thiết kế kỹ thuật sáng tạo các sản phẩm
  • Lập trình Arduino, thiết kế các sản phẩm từ Arduino theo dự án
  • Trí tuệ nhân tạo – AI
  • Internet vạn vật – IoT
  • Các dự án về Robot và đáp ứng nhu cầu thực tế

Học phí:

  • 5.700.000 VNĐ/ năm
  • 3.000.000 VNĐ/ kỳ