fbpx

CLB DEBATING SKILLS

CLB Debating Skills (Kỹ năng tranh biện) là hoạt động ngoại khoá giúp đem lại cho học sinh một mô hình học nhằm phát triển tư duy và trình bày, sử dụng ngôn ngữ, thông tin và kỹ năng để thuyết phục người khác. Đây là một môn học phát triển tư duy và thuyết phục toàn diện nhất từ các mô hình giáo dục tiên tiến. Kỹ năng trọng tâm: Hình thành quan điểm, tra cứu thông tin, chứng minh quan điểm, trình bày thuyết phục, sự tự tin.

CLB Debating Skills dành cho các bạn học sinh muốn tìm hiểu về kỹ năng tranh biện bằng tiếng Anh và muốn được thử thách mình trong các cuộc tranh tài với các bạn học sinh trung học trên thế giới về năng lực tranh biện về một chủ đề toàn cầu.

Học phí:

  • 8.300.000 VNĐ/ năm
  • 4.350.000 VNĐ/ kỳ