fbpx

CLB DEBATERS (TRANH BIỆN)

CLB Debating Skills (Kỹ năng tranh biện) là hoạt động ngoại khoá giúp đem lại cho học sinh một mô hình học nhằm phát triển tư duy và trình bày, sử dụng ngôn ngữ, thông tin và kỹ năng để thuyết phục người khác. Tham gia lớp học này, học sinh được phát triển tư duy cũng như các kĩ năng trọng tâm khác như:  tra cứu thông tin, chứng minh quan điểm, trình bày thuyết phục,…..

CLB Debating Skills dành cho các bạn học sinh muốn tìm hiểu về kỹ năng tranh biện bằng tiếng Anh,muốn được thử thách mình trong các cuộc tranh tài với -những người bạn đồng trang lứa trên thế giới trong lĩnh vực tranh biện về một chủ đề toàn cầu.

Học kỳ 1:

Sau khóa học này, học sinh có thể:

– Giải thích được định nghĩa của tranh biện bằng ngôn ngữ của chính mình

– Xác định được các cấu trúc lập luận trong tranh biện (Claim, Evidence – Bằng chứng, Impact – Hệ quả)

– Ghi nhớ được quy luật của luật tranh biện WSDC

– Xác định vai trò của A1, A2, A3 (phe ủng hộ) và N1, N2, N3 (phe phản đối) trong tranh biện theo luật tranh biện WSDC

– Giải thích được tầm quan trọng của POI và thực hành làm thế nào để POI (Point of Information) thành công trong tranh biện theo luật WSDC (World Schools Debating Championships).

– Áp dụng từ vựng & các kỹ thuật phát triển ý, phân tích quan điểm & thuyết phục trong tranh biện theo các chủ đề đã được chuẩn bị sẵn (Prepared Topics) hoặc chủ đề bất ngờ không báo trước (Impromptu Topics)

Học kỳ 2:

Sau khóa học này, học sinh có thể:

  1. Ôn tập lại các kiến thức đã học liên quan đến tranh biện mà học sinh đã được học trong HKI.
  2. Xác định được cách thức tìm kiếm thông tin, phát triển ý, các kỹ thuật thuyết phục trong tranh biện;
  3. Lập dàn ý cho bài thuyết trình/ tranh biện dựa trên các kỹ thuật được học;
  4. Áp dụng từ vựng & các kỹ thuật phát triển ý, phân tích quan điểm & thuyết phục trong tranh biện theo các chủ đề đã được chuẩn bị sẵn (Prepared Topics) hoặc chủ đề bất ngờ không báo trước (Impromptu Topics) mà GV tham khảo hoặc lấy nguồn từ các cuộc thi tranh biện

Thông tin khóa học:

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút) Giáo viên Học phí HK 1 (VNĐ) Học phí HK 2 (VNĐ) Học phí cả năm (VNĐ)
(ưu đãi giảm 5%)
3 buổi/ tuần
(1 buổi học với GV Việt Nam và 2 buổi học với GV nước ngoài)(Thứ 2, 4,6)
60 phút Giáo viên nước ngoài và giáo viên Việt Nam 5.610.000 7.650.000 12.600.000