fbpx

CLB CODING & ROBOTIC

Lego education WeDo 2.0 được phát triển nhằm thu hút và thúc đẩy niềm yêu thích của học sinh Tiểu học đối với những bộ môn liên quan đến khoa học và kỹ thuật. Hoạt động học được thực hiện thông qua việc lắp ráp mô hình Lego và các dạng lập trình điều khiển Robot đơn giản. WeDo 2.0 bao gồm nhiều bài học đa dạng, mỗi bài học được chia thành ba giai đoạn: khám phá, sáng tạo và chia sẻ. Khóa học giúp học sinh rèn luyện và phát triển tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập trình, kỹ năng thuyết trình.

 

Thông tin khóa học:

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút) Giáo viên Học phí HK 1 (VNĐ) Học phí HK 2 (VNĐ) Học phí cả năm (VNĐ)
(ưu đãi giảm 5%)
1 buổi/ tuần 90 phút Giáo viên Vinschool 2.200.000 3.000.000 4.900.000