fbpx

(Miền Bắc) Danh sách Đồ dùng học tập Học sinh năm học 2022 – 2023

Nhà trường xin gửi tới Quý Phụ huynh và Học sinh Danh sách đồ dùng học tập năm học 2022 – 2023 của khối Tiểu học và Trung học (Miền Bắc) như sau:

– Danh mục đồ dùng học tập Khối 1: xem TẠI ĐÂY
– Danh mục đồ dùng học tập Khối 2: xem TẠI ĐÂY
– Danh mục đồ dùng học tập Khối 3: xem TẠI ĐÂY
– Danh mục đồ dùng học tập Khối 4: xem TẠI ĐÂY
– Danh mục đồ dùng học tập Khối 5: xem TẠI ĐÂY
– Danh mục đồ dùng học tập Khối THCS: xem TẠI ĐÂY
– Danh mục đồ dùng học tập Khối THPT: xem TẠI ĐÂY