fbpx

GIẢI CHẠY EDURUN 2021: I RUN, I CARE, I SHARE

Thứ Sáu, 19/03/2021, 17:03 (GMT+7)

Nhằm tiếp tục lan toả tinh thần vì sức khoẻ, vì giáo dục, vì cộng đồng, Hệ thống Giáo dục Vinschool chính thức phát động Giải chạy EDURUN 2021 với chủ đề “I Run, I Care, I Share”. Tất cả Phụ huynh, Học sinh, Cán bộ Giáo viên, Nhân viên tại Vinschool và các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều có thể tham gia Giải chạy và đóng góp vào Quỹ từ thiện EDURUN dưới nhiều hình thức khác nhau.

Thời gian: từ 16/03/2021 đến 25/04/2021. Trong đó:

  • Từ ngày 16/3 – 24/4: Người tham gia đăng ký và chạy trực tuyến miễn phí trên nền tảng 84RACE
  • Ngày 25/4: Ngày hội EDURUN DAY – Người tham gia chạy trực tuyến cùng các Đại sứ chương trình tại cùng một thời điểm từ 9:00 – 17:00

Đối tượng tham gia

  • Phụ huynh, Học sinh Vinschool
  • Cán bộ Giáo viên, Nhân viên Vinschool
  • Các cơ quan, tổ chức và cá nhân bên ngoài
Địa điểm:
  • Chạy trên nền tảng trực tuyến 84RACE.
  • Đối với học sinh Vinschool, song song với việc chạy trên nền tảng trực tuyến, các em có thể tham gia các hoạt động chạy bộ trong khuôn khổ EDURUN 2021 tại trường. Thông tin chi tiết sẽ được Nhà trường thông báo đến Phụ huynh và Học sinh.

Chi tiết về Giải chạy EDURUN 2021, vui lòng xem tại đây.