VINSERS TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀY HỘI THỂ THAO SPORT DAY