(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Nhịp điệu của sách: Thế giới Walt Distney – Khối 1B – Tiểu học Vinschool Central Park