(HCM) Khai mạc Trại hè Hội nhập – Tiểu học Vinschool Central Park