(HCM) Khai mạc trại hè Vinser Hội nhập – Tiểu học Vinschool Central Park