(HCM) Hội Xuân 2018 – Tiết mục Tiếng vọng nơi hoang dã – Tiểu học Vinschool Central Park