(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Hóa thân cùng sách: Nhạc kịch Trầu Cau – Khối 4 – Tiểu học Vinschool Central Park