(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Hóa thân cùng sách: Nhạc kịch Thằng Bờm – Khối 1 – Tiểu học Vinschool Central Park