(HCM) Book Fair 2017 – Tiết mục Hóa thân cùng sách: Nhạc kịch Tấm Cám – Khối 5 – Tiểu học Vinschool Central Park