[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] Tiểu phẩm “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” – Khối 1