[VINSCHOOL BOOK FAIR 2014] Lang Liêu và sự tích Bánh chưng, bánh giày – Khối 3