Tiết mục hòa tấu “Những khúc nhạc vui” – Hội diễn chào mừng ngày 20/11