Phụ huynh Mầm non Vinschool đồng hành cùng nhà trường trong việc giáo dục trẻ