(MN VRC R1) Lễ Tổng kết năm học và Lễ Ra trường cho khối Alvin