(MN VRC) HÂN HOAN NGÀY KHAI TRƯỜNG – BAY CAO NHỮNG ƯỚC MƠ