(HN) Đón chào Vinsers trở lại trường học – Mầm non Vinschool Times City T2