(HN) Vinsers đạp xe hưởng ứng Ngày Trái đất – Mầm non Vinschool Times City T1-T2