(HN) Tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam – Mầm non Vinschool Nguyễn Chí Thanh