(HN) Lễ Tổng kết năm học 2018 – 2019 – Mầm giáo Vinschool Times City T36