Khai giảng trường Phổ thông liên cấp Vinschool – Năm học 2015 -2016