Khai giảng trường Phổ thông liên cấp Vinschool – Năm học 2014 -2015