Học sinh Vinschool kể chuyện bằng Tiếng Anh “nhanh như gió”