Học Sinh Tiểu Học Vinschool Học Tập Và Sinh Hoạt Tại Trường Như Thế Nào?

Kính mời các Phụ huynh cùng xem videoclip sau đây để nắm được việc học tập và sinh hoạt của học sinh Tiểu học Vinschool tại trường!