Học sinh khối Alvin trường MN Vinschool đến thăm trường Tiểu học Vinschool