(HN) Tổng kết Câu lạc bộ Mầm xanh – Tiểu học Vinschool Times City