(HN) Cuộc thi “Lớp is Love” – Lớp Alvin 7 – Mẫu giáo Vinschool Times City T36